some image

Smart PR

pr_inside
FÖRTJÄNA UPPMÄRKSAMHETEN Uppmärksamhet måste förtjänas och det är vad PR-strategi handlar om – att arbeta aktivt för att förtjäna utrymme. Regelbunden PR-bearbetning skapar närvaro i medierna och vi ser goda resultat efter strategisk PR-bearbetning i både nya och traditionella medier. Vi arbetar mycket inom sociala medier och ser det som ett givet val inom marknadskommunikation.

Idag förändras medielandskapet ständigt. Nya kommunikationskanaler tillkommer och befintliga medier förändrar sina affärsmodeller i köpta utrymmen för att följa utvecklingen och tillgodose annonsörer. Samtidigt vill alla ta del av medias styrka redaktionellt för att få fram sitt budskap. Det gäller såväl företag som politiker, privatpersoner som organisationer. I detta medieklimat är det innehållet i din kommunikation

i kombination med hur du förmår förmedla den effektivt som avgör hur framgångsrik du är, snarare än mediebudget eller formuleringsförmåga. Bra marknadskommunikation står för sig själv. Men för att upplevas som intressant måste du ha en idé om vad du tillför för värde genom din kommunikation. För att säkerställa spridning av ditt budskap i off-line- och on-line-PR krävs daglig tolkning och interaktion med omvärlden. Att skapa större redaktionellt utrymme bygger inte bara på att vara synkroniserad med mediernas aktiviteter utan även synas utanför ramarna, i trafikströmmar, samtalsämne, sociala medier och andra plattformar som gynnar kommunikationen och budskapet.

ETT SMART SÄTT ATT ARBETA MED PR

pr_papers
EN STÄNDIGT UPPDATERAD PR-BYRÅ Relationer leder till förmåner om de vårdas. Genom kontinuerlig kontakt och regelbundna möten med vårt breda medienätverk skapar vi förutsättningar för att kunna erbjuda våra kunder optimal placering i rätt miljö och i rätt sammanhang. Vi servar redaktörer och journalister med information och håller dem ständigt uppdaterade om våra uppdragsgivares företag, produkter och nyheter. Det gör våra PR-tjänster mycket kostnadseffektiva för dig som användare. Gör ett Smart val och låt oss presentera er för varandra!

FÖR SMARTARE PR

pr_bottompic
VI GENOMFÖR OCH LEVERERAR FÖLJANDE PR-TJÄNSTER:
 PR-strategier
 PR-planering
 PR-kampanjer
Upplägg inom sociala medier
Pressreleaser
Produktplaceringar
Pressvisningar
PR-bevakning och uppföljning
Sponsringsuppdrag

SMART mediabyrå arbetar med samtliga TS-kontrollerade medier.