some image

 


PCO KONFERENSER & KONGRESSER >

Smart EVENT

event_inner
VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR ENKEL
Som eventbyrå skapar vi livskraftiga möten mellan människor, företag och varumärken. Trots all hög teknik som finns att tillgå idag vill vi ändå mötas fysiskt. Se och lyssna på varandra, prata och känna gemenskap. Det är bara i mötet mellan människor som en dialog kan uppstå! Samtidigt är det både tids- och resurskrävande att ordna ett lyckat event.

Smart erbjuder fullservice
Vi arbetar med hela processen från strategi, kreativ idé, design, produktion och genomförande till uppföljning. Vi vet hur viktigt det är att integrera marknadsstrategin för att få maximal effekt. Med

Smart som affärspartner behöver du bara en kontakt. Vi planerar, genomför och ser till att du som kund når det bästa resultat för ditt event.

Att göra varumärket levande genom upplevelser menar vi är en av de mest slagkraftiga marknadsföringskanalen av alla. En upplevelse skapar känslor och minnen och företaget har möjlighet att möta sin målgrupp direkt på plats. Vi har tiden, idéerna, kontakterna och erfarenheten att på ett kostnadseffektivt sätt göra det bästa av ditt event.

ETT SMART SÄTT ATT ARRANGERA EVENT

smart_main
SMART arrangerar upplevelser där människor möts och knyter kontakter eller där band mellan kollegor/kunder stärks, både i Sverige och utomlands. Genom att leverera hela konceptet, från genomtänkt idé till genomförd företags- eller kundaktivitet, sparar vi våra kunders tid och pengar. Ett lyckat event kräver såväl kreativ höjd som smart innehåll. Syfte och mål med eventet måste vara tydliga för att det skall kunna drivas på ett kostnadseffektivt sätt. För oss är det därför självklart att lära känna företagets varumärke och behov, för att kunna skapa event som både gör intryck och lämnar avtryck.

SMART är alltid uppdaterade på aktuella eventtrender och vet vad och som uppskattas.
Vi hjälper till att behålla den ”röda tråden” genom hela aktiviteten, vilket kan vara svårt att göra på egen hand då tiden är knapp.

Vi är event-byrån som levererar både det för väntade och det oväntade. Över åren har vi byggt upp ett gediget och väl fungerande nätverk av leverantörer för alla behov. I samband med uppdrag begär vi in offerter från ett antal lämpliga samarbetspartner och presenterar dessa för uppdragsgivaren.
Med Smart som partner kan ni lita på att vi samordnar hela eventet. Vår målsättning är att Ni som kund ska känna er trygga i det vi gör, därför håller vi er uppdaterade under hela projektets gång. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det ett klokt och kostnadseffektivt val att anlita oss på Smart för att genomföra era event, då den egna personalen inte behöver frigöras utan kan se till att verksamheten löper på som vanligt. Med andra ord, överlåt åt oss att göra det vi är bra på så att ni kan fortsätta med det ni gör bäst!

ETT SMART ERBJUDANDE

smart_dog2
SMART EVENT SKRÄDDARSYR DITT EVENT ANPASSAT EFTER DINA BEHOV – LUTA DIG TILLBAKA!

Kund-, leverantörs-, återförsäljarträffar
Produktlanseringar
Offentliga aktiviteter
Invigning/jubileum
Pressvisningar
Konferenser/utbildning
Teambuilding
PR event
Produktsampling
Syfte:

Generera PR
Öka försäljningen
Stärka övrig marknadskommunikation
Bygga, stärka och underhålla kundrelationer
Visa företagets kompetens
Lansering av ny produkt
Skapa goda ambassadörer genom kundaktiviteter
Öka lojaliteten hos kunderna
genom delaktighet